Geel, B-Block

Thomas More Kempen vzw te Geel had in 2008 voor haar pas opgestarte opleiding tot Bachelor in de Bouw nood aan meer en beter uitgeruste ruime lokalen voor deze erg projectgerichte opleiding. Ook voor de docentengroep en de administratieve ondersteuning van de opleiding was er nood aan betere accommodatie.

Bovendien was er de eigen onderzoekscel Kenniscentrum Energie (‘KCE’, met labo- en bureelruimtes), die nog diende te worden gehuisvest en waarvan men oordeelde dat bepaalde taken in symbiose met de Bachelor-opleiding konden worden georganiseerd – het nieuwe gebouw moest voor het KCE namelijk als ‘onderzoeksobject’ kunnen dienst doen en het zou dan ook via een grondig doordachte organisatie de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek mogelijk moeten maken.

Het inmiddels gerealiseerde gebouw werd dan ook ontworpen om aan 3 hoofdfuncties onderdak te geven: het kenniscentrum energie, de leslokalen voor de opleiding Bachelor in de Bouw en, last but not least, de administratieve lokalen bestemd voor docenten en personeel van de opleiding. Alles samen ongeveer 3.300 m².

Het nieuwe “B-blok” diende over een architecturaal aantrekkelijke eigenheid en uitstraling te beschikken en energiezuinig te zijn (‘Laag Energiegebouw’), dit alles vertaald in een uitgepuurde en compacte morfologie waardoor het dadelijk in het oog zou springen voor gebruikers en bezoekers van de campus.

Bouwheer: Thomas More Kempen vzw
Architectuur: Groep Infrabo
Locatie: Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Bouwperiode: 2011-2012
Oppervlakte: ± 3.300 m²

Een project waarmee we jou kunnen helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.