Mechelen, Oud-Oefenplein

Onze opdracht betrof een renovatieproject in een gefaseerde tijdslijn van een na-oorloogse tuinwijk met 468 sociale huurwoningen toenmalig gerealiseerd op een verlaten militair oefenterrein, dit ten noorden van Mechelen centrum.

Dit project had als doel de renovatie van het globaal publiek domein tot een hedendaagse woon- en tuinwijk. Hierbij was er aandacht voor stedelijk landschap met verpozingsruimtes, ecologisch beheer, integrale waterhuishouding, sociaal weefsel, inpassing van  private en publieke activiteiten/handel en bevorderen van trage en publieke mobiliteit.

De woonwijk, 13,9 hectare groot, bevat naast het meergezinswoningen bestand een Freinetschool, een buurtfeestzaal, een sportcentrum, een centrum “dagelijks aangepast leven” met tal van zorgwoningen, kantoren van Woonpunt en Kleine landeigendom, een OCMW buurtcentrum.

Bouwheer: VMSW
Locatie: wijk Oud-Oefenplein, 2800 Mechelen
Bouwperiode: 2015-2017
Oppervlakte: ± 135.383 m²

Een project waarmee we jou kunnen helpen?

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.